Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010

Under verksamhetsåret 2010 har styrelsens sammansättning varit:

Ordförande                          Sven Olof Larsson
V ordförande                        Claes Funck
Kassör                                  Carl Axel Carlsson
Sekreterare                          Roland Ljungkvist
Ledamot                              Margareta Hoffman
Suppleant                            Ingrid Nolenger
Revisorer                             Per From, Gunnar Svensson

Föreningen SkövdeBor, Stockholm har under verksamhetsåret 2010 genomfört sitt 66:e
verksamhetsår. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 4 styrelsemöten

Föreningen har under året fått 6 nya medlemmar.

Årsmötet år 2010 hölls på restaurang Segelkronan 14 april. 24 medlemmar var närvarande. Dagordningen behandlades och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Därefter vidtog det utannonserade programmet. Lars-Johan Ekelöf, arkitekt som har Skövde som hemadress, kåserade över ämnet "Skövdearkitekter och Skövdes förändring från 1900-talets början". Lars-Johans framträdande var mycket uppskattat.

Onsdagen den 27 oktober var det dags för vår höstträff. 32 anmälningar hade kommit in och utöver våra medlemmar var vi också  medbjudna vänner och bekanta till medlemmar. Vi fick först en mycket trevlig visning av Apoteksmuseéum på Vallingatan i Stockholm och den påföljande middagen intog vi på puben The Queens Head några kvarter därifrån. Alla närvarande var överens om att detta var en mycket trevlig kväll.

Alla medlemmar har möjlighet att använda föreningens e-postadress genom skovdebor.se. Anmäl ditt intresse till sekreterare Roland Ljungkvist roland@skovdebor.se Ett sätt att sprida information om vår förening.

Föreningen SkövdeBors förnämliga hemsida vars nya adress är http://www.skovdebor.se
uppdateras frekvent och där kan mycket smått och gott ses, som information om kommande
händelser, tidningsartiklar, böcker med anknytning till Skövde, bilder från verksamheter och brev.
Styrelsen skickar nu ett e-postmeddelande till samtliga medlemmar som har anmält sin e-postadress
till föreningen, vid varje uppdatering av hemsidan. Flera medlemmar har visat sin uppskattning för
denna service. Hemsidan har under verksamhetsåret 2010 uppdaterats 27 gånger

En “Bli-medlem-sida” på Föreningen Skövdebors hemsida, gör det enkelt att anmäla nya
medlemmar. Använd gärna denna när du träffar personer som vill bli medlem i Föreningen
SkövdeBor. Du kan nu också använda denna sida för att anmäla adressförändring eller andra
ändringar i dina uppgifter.

Vi har under året tagit fram ett ”Visitkort” för föreningen – som vi gärna delar ut till intresserade.

Stockholm i mars 2011

Styrelsen

Föreningen SkövdeBorKlicka här för utskrifts-vänlig version (PDF)