Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008

Under verksamhetsåret 2008 har styrelsens sammansättning varit:

Ordförande                          Claes Funck
V ordförande                        Sven Olof Larsson
Kassör                                Carl Axel Carlsson
Sekreterare                          Roland Ljungkvist
Ledamot                              Margareta Hoffman
Suppleant                            Ingrid Nolenger
Revisorer                             Per From, Gunnar Svensson

Föreningen SkövdeBor, Stockholm har under verksamhetsåret 2008 genomfört sitt 64:e
verksamhetsår. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 6 styrelsemöten

Föreningen har under året fått 3 nya medlemmar.

Årsmötet år 2008 hölls på restaurang Tennstopet Stockholm den 15 april. 20 medlemmar var
närvarande. Dagordningen behandlades och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Peter Nordin -pedagog på Skövde Stadsmuseum hade rest upp för att informera oss om Skövde
Stadsmuseum i dag och berättade om varför flytten till Norrmalm var nödvändig och hur man hade
utnyttjat de större utrymmen man nu hade till förfogande. Alla SkövdeBor är välkomna att på egen
hand utforska vår hemstads förflutna i det Nya Skövde Stadsmuseum.

Under våren uppvaktade styrelsen Roland Ljungkvist på hans 70-årsdag

Onsdagen den 6 november var det dags för vår höstträff. 32 anmälningar hade kommit in och utöver våra medlemmar var vi också  medbjudna vänner och bekanta till medlemmar. Anders Hanser har varit officiell fotograf för ABBA under gruppens turnéer och uppträdanden runt om i världen. Anders har därför fångat denna fantastiska grupps resa så att säga från insidan.
Anders Hanser har också sammanställt en dokumentär om Peter Dahl och hur tavlan "Dans i det blå" växte fram. Mycket intressant bildmaterial som blandat med Peter Dahls egna tankar om vad han ville åstadkomma med tavlan växte till en fantastiskt intressant föreställning.

Efter visningen hos Hanser tog vi oss till Puben Londoner där vi avnjöt en god middag med trevlig gemenskap. Det hördes bara positiva röster när vi så småningom tog oss hemöver efter en i allt lyckad kväll.

Ingemar Settergren avled i September vilket uppmärsammades på vår hemsida.
I december avled vår äldste medlem och hedersmedlem Olof Johansson. Vid begravningen
representerades styrelsen av Ordföranden Claes Funck och Sekreterare Roland Ljungkvist. Styrelsen
hade beställt en stående begravningsbukett från föreningen SkövdeBor vilket uppskattades mycket av
Olof’s familj.
Den 30 mars 2009 avled vår medlem Rolf Ahlrik som vid begravningsgudstjänsten den 24 april kommer att hedras med en bukett från föreningen. Minnesord finns upplagt på hemsidan.

Ett OCR-program har inköpts av styrelsen för att enklare översätta inscannad text till vår hemsida. Två
böcker med anknytning till Skövde läggs nu upp med ett avsnitt per månad på hemsidan.

Vår tidigare hemsida "skovdepojkarna.se" är nu nedlagd och avregistrerad.

Alla medlemmar har möjlighet att använda en e-postadress genom Skovdebor.se. Anmäl ditt intresse
till sekreterare Roland Ljungkvist roland@skovdebor.se.

Föreningen SkövdeBors förnämliga hemsida vars nya adress är http://www.skovdebor.se
uppdateras frekvent och där kan mycket smått och gott ses, som information om kommande
händelser, tidningsartiklar, böcker med anknytning till Skövde, bilder från verksamheter och brev.

Under året har hemsidan uppdaterats vid 30 olika tillfällen och ett e-postmeddelande skickas till samtliga medlemmar som har anmält sin e-postadress till föreningen, vid varje uppdatering av hemsidan. Några medlemmar har visat sin uppskattning för denna service.
Styrelsen använder också e-post flitigt för meddelanden och diskussioner i olika frågor. Enbart från sekreterare till samliga inom styrelsen har under året 106 meddelanden skickats.

En “Bli-medlem-sida” på Föreningen Skövdebors hemsida, gör det enkelt att anmäla nya
medlemmar. Använd gärna denna när du träffar personer som vill bli medlem i Föreningen
SkövdeBor. Du kan nu också använda denna sida för att anmäla adressförändring eller andra
ändringar i dina uppgifter.

Stockholm i mars 2009

Styrelsen
Föreningen SkövdeBor, Stockholm