Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007

Under verksamhetsåret 2007 har styrelsens sammansättning varit:

Ordförande Claes Funck V ordförande Sven Olof Larsson Kassör Carl Axel Carlsson Sekreterare Roland Ljungkvist Ledamot Margareta Hoffman Suppleant Ingrid Nolenger Revisorer Per From, Gunnar Svensson
Föreningen Skövdepojkarna/SkövdeBor, Stockholm har under verksamhetsåret 2007 genomfört sitt 63:e verksamhetsår. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 4 styrelsemöten
Föreningen har under året fått 3 nya medlemmar.
Under verksamhetsåret 2006 hade framförts önskemål om stadgeändringar för att ändra föreningens namn till ett mera könsneutralt, då vi nu också har kvinnliga medlemmar i föreningen. Till årsmötet 2006 utlyste styrelsen en tävling om förslag till ett nytt namn. En jury utsågs som till årsmötet 2007 hade till uppgift att gå igenom inkomna förslag och rekommendera ett vinnande förslag till årmötet. Årsmötet 2007 valde "Föreningen SkövdeBor, Stockholm" som nytt namn på föreningen
Årsmötet år 2007 hölls på restaurang Valvet, Skeppsholmen Stockholm den 28 mars. 16 medlemmar var närvarande. Dagordningen behandlades och styrelsen fick ansvarsfrihet. Ny kassör - Carl-Axel Carlsson och ny vice ordförande Sven-Olof Larsson valdes då vår tidigare kassör avsagt sig uppdraget pga flytt till Hjo. Margareta Hoffman valdes in som ny ledamot.
Föreningens namn behandlades och namnet Föreningen SkövdeBor, Stockholm röstades fram som nytt förslag till föreningens namn.
Göran Midman visade plancher från Västergötland och kåserade runt sina bilder. Detta var mycket uppskattat.
Lennart Holm utsågs till hedersledamot för hans långa tid som föreningens ordförande.
Namnändringar kräver stadgeändring och beslut på två, på varandra följande föreningsstämmor. Extra stämma hölls på International IT college of Sweden’ lokaler 4 oktober 2007. Under denna extra stämma fastställdes det nya namnet.
Alla medlemmar hade kallats till extrastämman. 11 medlemmar infann sig och det nya namnet fastställdes med acklamation.
Alla medlemmar har möjlighet att använda en e-mail-adress genom Skovdebor.se. Anmäl ditt intresse till sekreterare Roland Ljungkvist. Föreningen SkövdeBors förnämliga hemsida vars nya adress är http://www.skovdebor.se uppdateras frekvent och där kan mycket smått och gott ses, som information om kommande händelser, tidningsartiklar, bilder från verksamheter och brev.
En “Bli-medlem-sida” på Föreningen Skövdebors hemsida, gör det enkelt att anmäla nya medlemmar. Använd gärna denna när du träffar personer som vill bli medlem i Föreningen SkövdeBor. Du kan nu också använda denna sida för att anmäla
adressförändring eller andra ändringar i dina uppgifter.

Stockholm i mars

Föreningen SkövdeBor, Stockholm

Styrelsen