Rappport från föreningens höstträff 2012
En samhällsbyggare med en visionärs ögon.

Den 24okt. 2012 hade Föreningen Skövdebor, Stockholm sitt höstmöte, tradionsenligt på det förnämliga skeppet  Segelkronan på Skeppsholmen i Stockholm

Efter en utsökt 2-rättersmeny, hälsades huvudpersonen för kvällen och alla gäster, välkommna av ordförande Olle Larsson.

Föreningen har för vana att bjuda in kända skövdeprofiler. Kvällens gäster är Arne Lorentzon och hans medarbetare Fredrik Johansson. Arne talade slående nog under rubriken:" Visioner från en kvarboende samhällsbyggare."

Joodå! Det äger sin riktighet. Arne har många järn i elden, både i och utanför Skövde. Mest utmärkande är hans långsiktliga och framåtblickande tankesätt.

Vi fick ta del av ett rikhaltigt bildmaterial över avslutade och planerade projekt.

På frågan hur man håller i alla dessa trådar, framhöll Arne med värme i rösten, vikten av att ha goda medarbetare.

Vidare framkom betydelsen av bostadsbyggandet i Skövde, inte minst i den centrala delen. Man har problem med att behålla den yngre arbetsföra delen av befolkningen.

Hur gör man staden attraktiv så att ungdomar vill utbilda sig och också stanna kvar i Skövde?

Man får hoppas, att de kreativa krafter, som finns, bereds utrymme att verka för stadens framtid, så att Skövde fortsätter att utvecklas och blir den naturliga träffpunkten och en handels- och centralort i Skaraborg.

Vi i föreningen SkövdeBor tackar Arne och Fredrik för en mycket trevlig och givande kväll.

Roland visade en kort video som han spelat in i samband med föreningens besök i Skövde, Pingsthelgen 2012. Videon visade när Ryttmästaren Bernhard Englund tog emot oss och introducerade oss till historiken bakom ryttmästarbostället.

Roland visade också en kort video om Ryttmästaren när han kommer ridande på sin senaste uppfinning "Seg Horse". En mycket märklig skapelse.Bilder från Höstträffen - foto Roland