PÃ¥ den här sidan ägnar vi särkild uppmärksammhet åt medlemmar som under året firar
jubileum av ett eller annat slag. Vi har också en avdelning för medlemmar som gått bort
under året och som hedras med minnesord av vänner/medlemmar i föreningen SkövdeBor.
Vi är tacksamma för ditt bidrag till dessa sidor.
Jubilarer under året


Minnesord


iler