Artiklar

Här lägger vi upp intressanta artiklar med med anknytning till Skövde och våra medlemmar. Om du har läst en artikel som kan vara intressant för våra besökare på hemsidan, är vi tacksamma för ett email till skovdebor@gmail.com

Artikel om arkitekten Grenander av Lars Johan Ekelöf - SLAArtikel om arkitekten Lars Kellman av Lars Johan Ekelöf

Per-O Westman diktare och släktforskare - SN

Lars-Håkan Svenssons tillbakablick - SN

Claes Funck ställer ut akvareller i Skövde Museum - SLA

Claes Funck manus till bildvideo

Göran Midman ställer ut i Vadsbo Museum

Claes Funck är årets kulturstipendiat

Artikel om Bertil Adamssons bok om Skövde Flickskola, SLA

Artikel om vår ordförande Sven-Olofs besök i Skövde och om vår förening, SLA

Artikel om vårt årsmöte 2011 införd i SLA

Skövde Nyheters artikel om vår ordförande Sven-Olofs besök i Skövde och om vår förening

Skövde Nyheters artikel om Christer Rapp's besök på föreningens höstträff 2011